Du er her: 

Sognehuset ved Engesvang Kirke blev taget i brug i 2013.

Huset formål er primært at skabe rum for kirkens obligatoriske undervisning af konfirmander og minikonfirmander.

Desuden er huset bygget til at indeholde kirkekontor og lokale til kirkens arrangementer.

Menighedsrådet har vedtaget dette regulativ for sognehusets brug:

Ansvarlig for sognehuset er det til enhver tid siddende menighedsråd.

Menighedsrådet nedsætter et sognehusudvalg med repræsentation af husets faste brugere, inklusive præst, organist, sognemedhjælper, aktivitetsudvalg m.v.

Menighedsrådet udpeger en daglig leder, der har ansvaret for udlevering af nøgler, tilsyn med rengøring m.v. Dette er sognemedhjælperen.

Faste brugere kan mod kvittering få udleveret en nøgle, mens andre brugere skal aftale med daglig leder om nøgle, der skal afhentes hos den daglige leder.

Huset kan udelukkende benyttes til kirkelige aktiviteter godkendt af menighedsrådet, så husets aktiviteter afspejler folkekirkens rummelighed.

Brugere af huset skal booke lokale og eventuelle hjælpemidler hos den daglige leder. Af bookingen skal fremgå både tidspunkt for arrangementet og det samlede tidsforbrug til forberedelse og oprydning. Der skal krydses af, om arrangementet skal offentliggøres.

Brugere skal aflevere salen fejet, borde tørret af, og toiletter skal være rengjort. Al service skal være vasket op og sat på plads.

Brugere skal have adgang til WIFI, tavle og højttaler-system i salen.