jobopslag organist

Få det til at spille i Engesvang Kirke – vi søger en ny organist

Stillingen som organist ved Engesvang Kirke er ledig til besættelse 1. marts 2018 eller snarest efter.

Stillingen er på 19 timer pr. uge.

 

I Engesvang Kirke er der masser af liv, ikke mindst på grund af et levende musikliv, som organisten spiller en væsentlig rolle i at realisere.

 

Dine hovedopgaver er følgende:

·         At spille til søndagsgudstjenester, hverdagsgudstjenester og kirkelige handlinger

·         At spille til fællessang ved arrangementer i sognet

·         At lede børnekor og lejlighedsvis deltage i konfirmandundervisningen

·         At lede en gruppe frivillige sangere, der møder op en halv time før søndagsgudsgudstjenesterne for at øve dagens salmer

·         Du er kirkens ”musikdirektør”. Det vil sige du er ansvarlig for, at musiklivet blomstrer med koncerter og lignende

 

Orglet i Engesvang Kirke er et Krohn-orgel med 7 stemmer på HV, SV og P. Desuden er der et godt akustisk klaver, der også benyttes til gudstjenester

 

Vi forventer, at du:

·         er en dygtig organist, som brænder for kirkens arbejde

·         har de nødvendige musikalske kompetencer

·         indgår konstruktivt i samarbejdet med kolleger, præst og menighedsråd

·         kan inspirere og lede vores børnekor

·         er god til at akkompagnere til fællessang og er villig til at spille efter andet end koralbogen

·         er selvstændig, konstruktiv, nytænkende og fleksibel


Ansættelsesvilkår
Ansættelse sker ved Engesvang Sogns Menighedsråd beliggende Karupvej 2, 7442 Engesvang.

 

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 - Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 - Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis organist, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for organister.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 - Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.
Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 270.327 kr. – 395.092 kr. Fikspunktet er 277.258 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.837 kr. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.


Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 301.699 kr. – 367.627 kr. årligt. Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 38.818 kr. – 60.289 kr. Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 291.121 årligt og basisløntrin 2 udgør kr. 304.983 årligt. Indplacering sker efter anciennitet.
Rådighedstillægget udgør årligt 29.510 kr. for tjeneste ved 2-3 kirker. Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Alle tal oplyst for fuldtidsstilling i 1.12.2017-niveau. Løn og rådighedstillæg kvoteres efter ansættelsesbrøk.

Menighedsrådet kan oplyse, at der er 3 måneders prøvetid, og at der vil blive indhentet referencer herunder børneattest i forbindelse med ansættelse.

Yderligere oplysninger og ansøgning
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Henry Jensen, tlf.: 2162 5459 eller sognepræst Ditte Bruun Laursen, tlf.: 5116 9984.

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes til kontaktperson Henry Jensen, Kærvej 3, 7442 Engesvang eller på mail: 8612fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 26. januar 2018 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 5.

 

Hent jobopslaget som pdf-fil her