jobopslag Kirkesanger med kirketjener- og sognemedhjælperfunktioner

Kirkesanger med kirketjener- og sognemedhjælperopgaver  

 

Engesvang Sogn har et rigt kirke- og menighedsliv. Til at styrke det ønsker menighedsrådet at ansætte en kirkesanger i en kombinationsstilling.

Stillingen er på 27 timer pr. uge og ønskes besat pr. 1. marts 2018 eller eventuelt tidligere.

Kirkesangerstillingen er en kombinationsstilling, hvor du også kommer til at varetage kirketjeneropgaver og sognemedhjælperopgaver.

Stillingen vil omfatte:

 

 • Kirkesang til gudstjenester og kirkelige handlinger, som f.eks. vielser og begravelser. Til almindelige gudstjenester deltager udover kirkesanger et gudstjenestekor bestående af frivillige sangere.
 • Praktisk kirketjeneste med klargøring til gudstjenster og kirkelige handlinger samt efterfølgende oprydning
 • Udarbejde Powerpoint med salmer til gudstjenester
 • Præstesekretæropgaver
 • Sekretærfunktion for frivilligudvalg
 • Undervisning af årligt to hold minikonfirmander i samarbejde med sognepræst
 • Varetagelse af årligt to hold babysalmesang
 • Deltage i at udvikle nye kirkelige aktiviteter inden for f.eks. diakoni
 • Kommunikations- og PR opgaver som f.eks. ajourføring af kirkens hjemmeside og facebookprofil, udarbejde pressemeddelelser med mere
 • Administrere tilmeldinger og betalinger i forbindelse med arrangementer
 • Føre lettere tilsyn med Sognehuset
 • Diverse kontoropgaver som f.eks. bookning af mødelokaler, administration af nøgler, pasning af telefon, videresendelse af fakturaer
 • Deltagelse i møder af relevans for stillingen

 

 FORMTEXT Vi forventer, at du:

·         Har en god sangstemme og er i stand til at lede menighedens sang

·         Har flair for praktisk kirketjeneste og evt. har erfaring fra tidligere stilling som kirkesanger og/eller kirketjener

·         Har kendskab til kristendom, så du er i stand til at varetage undervisning af minikonfirmander

·         Har musiske evner og flair for at arbejde med små børn, så du kan varetage babysalmesang

·         Er i stand til at varetage sekretærfunktioner og eventuelt har erfaring som sekretær

·         Har kendskab til og erfaring med ajourføring af hjemmeside, facebook med flere kommunikationsopgaver

·         Er omhyggelig og ansvarlig i din tilgang til opgaverne

·         Er fleksibel, imødekommende og har lyst til arbejde i kirken

·         Kan skabe dig overblik i en stilling med mange forskellige opgaver og mange forskellige samarbejdspartnere, hvor du skal kunne tilrettelægge arbejdet selvstændigt og samtidig i tæt samspil med øvrige kolleger

·         Er indstillet på, at en stor del af arbejdet ligger i weekender og på helligdage

 

Ansættelse sker ved Engesvang Sogns Menighedsråd beliggende Karupvej 2, 7442 Engesvang.

 

Da den største del af opgaverne i kombinationsstillingen hører under kirkesangerområdet er ansættelsen omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010  og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

                                                                                                 

Årslønnen aftales indenfor intervallet 270.327 kr. – 395.092 kr. Fikspunktet er 277.258 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.836,75 kr.

(Alle tal oplyst for fuldtidsstilling i 1.12.2017-niveau).

 Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 Menighedsrådets forslag til begyndelsesløn er fikspunkt. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse  i uge 2 til kontaktperson Henry Jensen, tlf. 2162 5459 og i uge 3 til sognepræst Ditte Bruun Laursen, tlf. 5116 9984.

 Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådet til mail: 8612fortrolig@sogn.dk og skal være os i hænde senest den 23. januar 2018 kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt fredag d.26. januar

 Menighedsrådet kan oplyse, at der vil være prøvetid på 3 måneder og der vil blive indhentet referencer herunder børneattest i forbindelse med ansættelse.

 Hent opslaget som pdf-fil her