Du er her: 

Bliv organist ved Engesvang Kirke

Se nederst på denne side!

Sognepræst: Ditte Bruun Laursen

Åboesvej 44,
7442 Engesvang

5116 9984

dibl@km.dk

Ugentlig fridag er mandag, og Ditte træffes efter aftale. 

 

Kontakt Ditte, hvis du har spørgsmål vedr. gudstjenester, dåb, konfirmation, bisættelser / begravelser eller samtaler. Ditte har tavshedspligt, og man kan henvende sig til Ditte, hvis der er noget, man har brug for at samtale om, også selvom det ikke er i forbindelse med en kirkelig handling.

 

 

 

 

Kirkesanger og sognemedhjælper: Tove Moody Henriksen

Kirkekontor: Karupvej 2, 7442 Engesvang

TMH@km.dk

6056 5250

 

Træffetid efter aftale.

 

 • Babysalmesang, minikonfirmander
 • Kirketjener og kirkesanger
 • Sognemedhjælper
 • Daglig kontakt til de frivillige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organist: Steen Jørgensen

Karupvej 2
7442 Engesvang

2366 1662

sjo@km.dk

 

 

Graver: Henrik Andersen

Karupvej 2
7442 Engesvang

Telefon: 2176 5953
HEAN@km.dk

 

Kontakt Henrik, hvis du har spørgsmål vedr. kirkegården, gravsteder eller vedligeholdelse.

 

 

 

 

Gravermedhjælper: Allan Larsen

Karupvej 2, 7442 Engesvang
tlf. 2176 5953
HEAN@km.dk

Jobopslag organist

Få det til at spille i Engesvang Kirke – vi søger en ny organist

Stillingen som organist ved Engesvang Kirke er ledig til besættelse 1. november 2018 eller efter aftale.
Der er mulighed for, at du kan søge stillingen uden ledelse af børnekor. Så er stillingen på 17 timer pr. uge.
Søger du stillingen med ledelse af børnekor, er stillingen på 19 timer pr. uge.
Vi vil bede dig notere i ansøgningen, hvilken stilling du søger.

I Engesvang Kirke er der masser af liv, ikke mindst på grund af et levende musikliv, som organisten spiller en væsentlig rolle i at realisere.

Dine hovedopgaver er følgende:

 • At spille til søndagsgudstjenester, hverdagsgudstjenester og kirkelige handlinger
 • At spille til fællessang ved arrangementer i sognet
 • Lejlighedsvis deltage i konfirmandundervisningen
 • At lede en gruppe frivillige sangere, der møder op en halv time før søndagsgudsgudstjenesterne for at øve dagens salmer
 • Du er kirkens ”musikdirektør”. Det vil sige du er ansvarlig for, at musiklivet blomstrer med koncerter og lignendeledelse af børnekor

Orglet i Engesvang Kirke er et Krohn-orgel med 7 stemmer på HV, SV og P. Desuden er der et godt akustisk klaver, der også benyttes til gudstjenester

Vi forventer, at du:

 • er en dygtig organist, som brænder for kirkens arbejde
 • har de nødvendige musikalske kompetencer
 • indgår konstruktivt i samarbejdet med kolleger, præst og menighedsråd
 • er god til at akkompagnere til fællessang og er villig til at spille efter andet end koralbogener selvstændig, konstruktiv, nytænkende og fleksibelkan inspirere og lede vores børnekor

Ansættelsesvilkår

Ansættelse sker ved Engesvang Sogns Menighedsråd beliggende Karupvej 2, 7442 Engesvang.
Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 - Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 - Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis organist, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for organister.Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 - Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.
Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 273.389-399.567 kr. Fikspunktet er 280.398 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.073 kr. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.
Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 305.116-371.791 kr. årligt. Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.257-60.972 kr. Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.
Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 294.418 årligt og basisløntrin 2 udgør kr. 308.438 årligt. Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget for tjeneste ved 1 kirke udgør årligt 22.891 kr.
Alle løndele er oplyst i 1.4.2018-niveau. Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.
Menighedsrådet kan oplyse, at der er 3 måneders prøvetid, og at der vil blive indhentet referencer herunder børneattest i forbindelse med ansættelse.Yderligere oplysninger og ansøgning

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Henry Jensen, tlf.: 2162 5459 eller sognepræst Ditte Bruun Laursen, tlf.: 5116 9984.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til kontaktperson Henry Jensen, Kærvej 3, 7442 Engesvang eller på mail: 8612fortrolig@sogn.dk
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 22. oktober 2018 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 43.
Se mere om sognet på www.engesvangkirke.dk