Du er her: 

Plads til nye i menighedsrådet

Når der 15. september skal vælges nyt menighedsråd i Engesvang får flere nye mulighed for at søge indflydelse på driften af Engesvang Kirke.

Det blev oplyst, da der tirsdag 9. juni i Engesvang Sognehus var orienteringsmøde om menighedsrådets virke og det kommende valg.

Af de nuværende syv folkevalgte er der i hvert fald to, der ikke ønsker genvalg, blandt andet den tidligere formand, Hans Jørgen Hansen, som også er formand for valgbestyrelsen og derfor orienterede om det kommende valg.

- I løbet af de næste tre måneder skal vi ud og tale med alle mulige mennesker i sognet om de kunne tænke sig at stille op til valget. En undersøgelse fra Folkekirkens Udviklings- og Videnscenter har vist, at det er otte procent af folkekirkemedlemmerne, der egentlig gerne vil være med i arbejdet omkring deres lokale kirke. De melder bare ikke sig selv. De skal opfordres, og derfor er det nu en opgave at snakke med så mange som muligt om, hvorfor det er spændende at være med til at træffe beslutninger om vores lokale kirke, sagde Hans Jørgen Hansen blandt andet.

Han understregede, at det er vigtigt at italesætte, hvorfor det er spændende at beskæftige sig med menighedsrådsarbejde.

- Mit eget engagement er, at jeg gerne vil være en del af et kirkeligt arbejdsfællesskab. Andre synes måske det er spændende at arbejde med kirkens sociale arbejde. Andre er optaget af sikre gode aktiviteter for børn, eller måske de ansættes arbejdsforhold. Vi skal ud og spørge alle mulige om hvad de synes er spændende ved kirkelivet, og så få dem med i det arbejde, sagde den tidligere menighedsrådsformand.

Loven om menighedsrådsvalg er ændret, så det, der har været praksis i mange år, nu er den primære valgmetode. Det vil sige, at der på samme dag – 15. september – indbydes til valgmøder i alle landets sogne. Det bliver ligesom på en generalforsamling, hvor de tilstedeværende opstiller kandidater og stemmer på, hvem der skal sidde i menighedsrådet de kommende fire år.

Antallet af folkevalgte medlemmer af menighedsrådet bestemmes af hvor mange folkekirkemedlemmer, der bor i sognet. Ved nytår i år var der 2.498 medlemmer i Engesvang Sogn, og det betyder, at der skal vælges syv menighedsrådsmedlemmer.

Del dette: