Du er her: 

Konfirmationer udsat til september

Da biskoppen har besluttet, at der ikke må afholdes konfirmationer i stiftets kirker på denne side af pinse, må konfirmationerne i Engesvang også udskydes.

Der bliver således konfirmation
for 7. a søndag 6. september kl. 9.30 og 11.00
for 7. b søndag 13. september kl. 9.30 og 11.00

Konfirmandforældrene har fået mail om udskydelsen.

I øvrigt er Engesvang Kirke lukket som andre kirker. Faktisk er kirken helt lukket af, og dåb, vielser og lignende udsættes så vidt det er muligt.

Begravelser og bisættelser må gennemføres, men der er stærke begrænsninger på, hvor mange, der må være til stede i kirken.

Begrænsningerne for brugen af kirken gælder fortsat til udgangen af marts. Men det er højest sandsynligt, at der kommer en forlængelse.

Man kan følge med i tiltag indenfor kirken ved at følge med på Viborg Stifts hjemmeside: https://viborgstift.dk/

Del dette: