Du er her: 

Festdag i Engesvang Kirke

Provst Poul Erik Knudsen overdrog Cecilie Smith-Petersen til menigheden i Engesvang. Foto: Hans Jørgen Hansen

Der var fyldt i Engesvang Kirke da menigheden søndag tog imod sognets nye præst, Cecilie Smith-Petersen.

Salmesangen formelig brusede gennem kirken, hvor gudstjenestekoret af frivillige fyldte hele pulpituret ved orglet med syv sangere. Nede i kirken var også flere præster, og den nye præsts familie var også talstærkt mødt op. De er i stor udstrækning kirkemusikere, der forstår at fylde kirkerummet med sang.

I indsættelesesgudstjenesten deltog provst Poul Erik Knudsen, der forestod første del af gudstjenesten. Han holdt også en tale for både den nye præst og den menighed, der nu modtager hende, ligesom han oplæste kollatsen, eller det officielle ansættelsesbrev fra biskoppen.

Derefter gik Cecilie Smith-Petersen for første gang på prædikestolen og holdt en prædiken over dagens tekst om Jesu dåb og om vand, der både kan være en forbandelse og en velsignelse.

Efter gudstjenesten havde menighedsrådet indbudt til frokost og samvær i sognehuset. Her blev andet holdet taler af menighedsrådsmedlemmerne Hans Jørgen Hansen og Tina Vestergård Petersen, der overrakte menigheds gave til den nye sognepræst: En plante, der skal passe godt, ligesom en menighed.

Desuden takkede Cecilie Smith-Petersen for den modtagelse, hun har fået i Engesvang. Og nu glæder hun sig til virkelig at komme i gang med arbejdet.

Se flere billeder fra dagen her: https://photos.app.goo.gl/T1SJ3ZHezg8W98Wd8

Del dette: