Du er her: 

Nu er Cecilie præst

Cecilie klar til processionen ind i domkirken sammen med biskop Henrik Stubkjær. Foto: Hans Jørgen Hansen

Nu er Engesvangs kommende præst, Cecilie Smith-Petersen, rigtig præst. Søndag eftermiddag blev hun ordineret i Viborg Domkirke af biskop Henrik Stubkjær.

De to var ikke alene i den store kirke. Tvært i mod. Mindst 60 – 70 fra Engesvang havde taget turen til Viborg for at overvære ceremonien, hvor Cecilie Smith-Petersen og en anden nyuddannet præst, Gunilla Nygaard Knudsen, fik den officielle ret til at bære Folkekirkens sorte præstedragt, og retten til at prædike, døbe og uddele nadver i Folkekirken. Omkring 200 deltog i gudstjenesten.

Omkring 35 præster og provster deltog i ceremonien, hvor højdepunktet var, da biskoppen læste en bøn over de nye præster, mens tilstedeværende præster og repræsentanter for de menighedsråd, der skal modtage præsterne, lagde hænder på deres hoveder.

Engesvang Menighedsråd havde to repræsentanter med i præsteprocessionen og ceremonien, og menighedsrådsformand Hans Jørgen Hansen stod for en af de fire bibellæsningerne, der indgik i ceremonien.

Efter den halvanden time lange gudstjeneste var der sammenkomst for de nye præster, deres familier og menighedsrådene i de sogne, hvor de nu skal have deres første præstegerning. Her var taler af provster, præstekolleger, familier og menighedsråd. Desuden takkede de to nye præster for den modtagelse, de har fået i Folkekirken.

I sin tale sagde menighedsrådsformand Hans Jørgen Hansen, Engesvang, blandt andet, at menighedsrådet er helt overbevist om, at Cecilie Smith-Petersens menneskelige egenskaber vil passe virkelig godt ind i befolkningen i Engesvang. Han takkede hende for, at hun valgte at blive præst, fordi kombinationen af det folkelige og det religiøse er mere vigtig end nogensinde.

Cecilie Smith-Petersen begynder som præst i Engesvang søndag 3. marts. Der vil være en indsættelsesgudstjeneste, hvor hun skal holde sin første prædiken i sin egen kirke. Også provst Poul Erik Knudsen deltager i gudstjenesten, hvor provsten officielt overdrager præsten til menigheden.

Efter indsættelsesgudstjenesten vil der være en sammenkomst i sognehuset, hvor menighedsrådet byder på lidt at spise, taler og hyggeligt samvær.

Del dette: