Du er her: 

Biskop stolt af Engesvang

Biskop Henrik Stubkjær bragte en hilsen til menigheden i Engesvang. Foto: Hans Jørgen Hansen

Biskop over Viborg Stift, Henrik Stubkjær, er ganske godt tilfreds med det kirkelige liv i Engesvang Sogn. Det gav han klart udtryk for, da han søndag var på besøg i sognet. I forbindelse med gudstjenesten holdt han en tale for menigheden i den næste fyldte kirke, hvor han anerkendte, at Engesvang er et meget aktivt kirkesogn.

- Det er meget ofte, jeg i den medieovervågning, vi modtager i stiftet, ser, at nu er der det og det tiltag i gang i Engesvang Kirke. Det er et meget aktivt sogn, og I er meget gode til at aktivere mange mennesker. I er aktiv folkekirke, og man bliver lidt stolt af det, sagde biskoppen blandt andet, ligesom han bemærkede, at sognet har et af landets højeste medlemsprocenter, nemlig 88 procent medlemmer af Folkekirken.

Henrik Stubkjær var på en såkaldt visitats. Han bemærkede, at i gamle dage var visitats biskoppens kontrol af, at man i sognet kan katekismen, og at præst og degn var dygtige nok.

- Jeg kan godt afsløre, at ingen i dag bliver hørt i katekismen, men jeg er glad for at deltage i den her festlige gudstjeneste, hvor vi endda har barnedåb for lille Johan. Og jeg glæder mig til efter gudstjenesten at holde møder med præsten og med menighedsrådet og kirkepersonalet for at høre om glæder og udfordringer ved at være kirke her i Engesvang, sagde biskoppen, som bemærkede at han allerede i avisen havde læst, hvad menighedsrådet gerne ville drøfte med ham.

Menighedsrådsformand Hans Jørgen Hansen fortæller, at på det efterfølgende møde med biskoppen, og hvor også provst Poul Erik Knudsen, Ikast-Brande Provsti, deltog, blev der nævnt muligheden for tildeling af ekstra resurser til sognet.

- Vi er et sogn med stigende indbyggertal, mange børnefamilier og mange nye ideer til aktiviteter. Derfor synes vi, at der er mere end rigeligt arbejde for en enkelt præst. Biskoppen fortalte, at han ikke længere fordeler præstestillinger med nogle få procenter i forskellige sogne. Men han lovede, at han vil arbejde på, at nabopræsterne får større forpligtelse til at yde bistand i Engesvang Sogn, siger menighedsrådsformand Hans Jørgen Hansen.

Han fortæller, at der ikke var lagt op til klare løfter.

- Men vi oplevede en biskop, der lyttede meget til vores tanker om at være kirke og om at være menighedsråd. Vi talte en del om bureaukratiseringen og de store bureaukratiske forpligtelser, der lægges ned over menighedsrådene, som består af frivillige amatører, hvis interesse primært er at lave kirkelige aktiviteter. Biskoppen udtrykte stor enighed med os og lovede, at nogle af tanker, der blev bragt frem, vil gå videre til kirkeministeriet. Blandt andet snakkede vi om, at Viborg Stift måske kan tilbyde at lave en forsøgsordning med et økonomisystem, som almindelige mennesker også kan forstå, siger Hans Jørgen Hansen, som tilføjer:

- Det var en meget positiv oplevelse at få visitats. Det er dejligt at blive anerkendt for det, vi gør, og det er dejligt at føle, man er i dialog med de myndigheder, som virkelig har noget at skulle have sagt i vores folkekirke. Vi har noget at skulle have sagt.

Se flere billeder fra gudstjenesten her

Del dette: