Du er her: 

Kirke- og kulturmedarbejder i Engesvang

Efter Heidi Nørgaard er fratrådt stillingen som kordegn ved Engesvang Kirke, går menighedsrådet nu i gang med at få ansat en kirke- og kulturmedarbejder, det der i nogle sogne kaldes en sognemedhjælper.

- Efter vi for et år siden overdrog arbejdet med bogføring og regnskab til Ikast Kirkekontor, var der ikke meget kordegnearbejde tilbage i stillingen, så nu omdefinerer vi stillingen til en kirke- og kulturmedarbejder, siger formanden for menighedsrådet Hans Jørgen Hansen.

Han oplyser, at det fortsat vil være en kombinationsstilling, hvor man inddrager forskellige arbejdsopgaver, der i store sogne ofte er varetaget af forskellige personer.

- Vi er jo et lille sogn med få ressourcer. Hvis vi skulle have forskellige ansatte til de forskellige opgaver, ville det være stillinger på få timer om ugen, og stillinger som ikke ret mange vil være interesseret i at tage. I stedet vil vi slå vi opgaver sammen, så vi kan oprette en stilling med et timetal, så det bliver attraktiv for flere, siger menighedsrådsformanden.

Derfor er stillingen som kirke- og kulturmedarbejder ved Engesvang Kirke blandt andet både at undervise minikonfirmander, arrangere babysalmesang, være kirketjener ved gudstjenester og kirkelige handlinger, kommunikationsopgaver, tilsyn med sognehuset, rengøring og blomster i kirken og lidt sekretærarbejde for præsten.

- Vi er nu i gang med at formulere stillingsopslaget, og vi håber så, at vi kan få ansat en kirke- og kulturmedarbejder først i det nye år, siger Hans Jørgen Hansen.

Del dette: