Menighedsrådets møder

Møderne i Engesvang Menighedsråd er i princippet åbne for offentligheden.

Rådet er dog underlagt de generelle regler om at sager af personlig karakter og sager om tilbud af økonomisk karakter skal behandles for lukkede døre.

Derfor vil der på alle menighedsrådets dagsordener være et punkt, der hedder "lukket dagsorden". Det er ikke sikkert, at der er sager til behandling under det punkt, men under det punkt bliver eventuelt tilhørere bedt om at gå udenfor, og der vil ikke stå noget om punktet i referatet med mindre, der er truffet en afgørelse, der ikke længere er underlagt reglerne om fortrolighed.

 

De kommende menighedsrådsmøder i 2020 er planlagt til:

tirsdag 7/1
torsdag 30/1
tirsdag 10/3
tirsdag 14/4
tirsdag 12/5 - orienteringsmøde
tirsdag 9/6
torsdag 13/8
tirsdag 8/9 – godkendelse af regnskab
torsdag 8/10
tirsdag 3/11- fællesmøde med nyt råd
tirsdag 8/12

Menighedsrådets mail-adresse

Alimindelig post: 8612@sogn.dk

Sikker post indholdende CPR eller lign.: 8612@SOGN.DK