Kirkelig vielse

En kirkelig vielse foregår normalt i kirken. 

Men der er åbnet mulighed for, at man kan blive kirkeligt viet også andre steder. 

Under alle omstændigheder kontaktes sognepræsten.

 

For at indgå ægteskab skal man have en prøvelsesattest, der ikke må være over fire måneder gammel. Ansøgning om prøvelsesattest sker på Borger.dk.

En prøvelsesattest godtgør, at parterne opfylder de gældende betingelser for at indgå ægteskab. Nogle uger før vielsen afleveres prøvelsesattest til kirkekontoret eller til præsten.

Man kan blive viet i folkekirken, når blot en af parterne er medlem af folkekirken.

Et borgerligt indgået ægteskab kan senere få en kirkelig velsignelse.