Salmer i Engesvang Kirke

Optagelser fra gudstjenester i Engesvang Kirke

2 Lover den Herre

4 Giv mig, Gud en salmetunge (mangler sidste vers)

6 Dig være mildeste Gud Fader

7 Herre Gud, dit dyre navne og ære

10 Alt hvad som fuglevinger fik

11 Nu takker alle Gud

13 Måne og sol

14 Tænk at livet koster livet

15 Op al den ting

17 Almægtige og kære Gud

20 Jeg ser dit kunstværk, store Gud

26 nærmere, Gud til dig

27 Du gav os efter dit behag

28 De dybeste lag

29 Spænd over os dit himmelsejl

30 Op, alle, som på jorden bor

31 Til himlene rækker

41 Lille Gud barn, hvad skader dig

42 I underværkers land

46 Sorrig og glæde

51 Jeg er i Herrens hænder

52 Du herre Krist

57 Herre fordi du

59 Jesus os til trøst og gavn

68 Se, hvilket menneske

69 Du fødtes på jord

70 Du kom til vor runde jord

71 Nu kom der bud fra englekor

73 Vi synger med Maria

74 Vær velkommen Herrens år

76 Op, thi dagen nu frembryder

77 O kom, o kom, Immanuel

78 Blomstre som en rosengård

80 Tak og ære være dig

84 Gør døren høj, gør porten vid

87 Det første lys er Ordet, talt af Gud

89 Vi sidder i mørket

93 Nu vil vi os forsamle

94 Det kimer nu

98 Det var ikke en nat

99 Velkommen igen Guds engle

100 Kimer, I klokker

102 Et lident barn så lysteligt

103 Barn Jesus i krybbe lå

108 Lovet være du Jesus Krist

111 Hør, hvor engle synger

112 Kom alle kristne

114 Hjerte løft din glædes

115 Lad det klinge sødt i sky

117 En rose så jeg skyde

118 Julen har englelyd

119 Julen har bragt velsignet bud

120 Glade jul

121 Dejlig er jorden

122 Den yndigste rose

123 Her kommer Jesus dine små

125 Mit hjerte altid vanker

129 Julebudet

130 Fredløs er freden

131 Blåt vælded lyset frem

134 Vor Herre han er en konge stor

136 Dejlig er den himmel blå

138 De hellige tre konger

143 Med den enbårnes herlighed

147 Der sad en fiske så tankefuld

156 Guds rige lignes ved et frø

158 Kvindelil! din tro er stor

163 Fuglen har rede

164 Øjne, I var lykkelige

172, Se, vi går op til Jerusalem

192 Hil dig, frelser og forsoner

197 Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig

218 Krist stod op af døde

224 Stat op min sjæl

234 Som forårssolen

236 Påskeblomst hvad vil du her 

238 Det er så sandt

240 Dig være ære

241 Tag det sorte kors fra graven

257 Vaj nu, Dannebrog

260 Du satte dig selv

276 Dommer over levende

277 Herre, din time kommer

279 Venner, lad kun skyer gråne(Lunderskov- melodi)

281  Nu nærmer sig vor pinsetid

289 Nu bede vi den helligånd 

290 I al sin glans

292 Kærligheds og sandheds ånd

298 Helligånden trindt på jord

299 Ånd over ånder

300 Kom, sandheds Ånd

305 Kom, Gud Helligånd (mel. Kærligheds og Sandheds ånd)

307 Gud Helligånd, vor igenføder

308 Helligånd, vor sorg du slukke

316 Helligånd, hør, hvad vi bede

320 Midt iblandt os er Guds rige

321 O kristelighed

323 Kirken den er et gammelt hus

325 Jeg ved et lille himmerig

331 Uberørt af byens travlhed

332 På Jerusalem det ny

334 Guds kirkes grund alene

335 Flammerne er mange, lyset er et

336 Vor Gud han er så fast en borg

345 Guds menighed er jordens største under

355 Gud har fra evighed

356 Almagt Gud velsignet vær

358 Lad dit rige alle vegne

362 Gør dig nu rede, Kristenhed

364 Al magt på jorden og i himlen

365 Guds kærlighed ej grænser ved

367 Vi rækker vore hænder frem

368 Vintræ og grene hører sammen

369 Du som gir os liv

370 Menneske, din egen magt

372 Dit værk er stort

373 Herre, jeg vil gerne tjene

375 Alt står i Guds faderhånd

376 Lyksaligt det folk, som har øre for klang

377 I, Herrens udvalgte

379 Der er en vej

380 Op dog, Zion

392 Himlene, Herre, fortælle din ære

396 Min mund og mit hjerte

402 Den signede dag

403 Denne er dagen, som Herren har gjort

404 Lover Herren! Han er nær

408 Nu ringer alle klokker mod sky

411 Hyggelig rolig

414 Den mægtige finder vi ikke

431 Herre Kristus, dig til ære

435 Aleneste Gud i himmerig

438 Hellig, hellig, Hellig er Herren

439 O, du Guds lam

441 Alle mine kilder

443 Op til Guds hus vi gå

448 Fyldt af glæde

470 Lad os bryde brødet

474 Jesus Krist, du gav mig livet

476 Kornet, som dør i jorden

477 Som korn fra mange marker

478 Vi kommer til din kirke

487 Nu fryde sig hver kristen mand

494 Kærlighed fra Gud

522 Nåden er din dagligdag

523 Min nåde er dig nok

549 Vi takker dig for livet

551 Der er en vej (Musik: Hans Holm)

552 Nu har du taget fra os

557 Her vil ties, her vil bies

571 Den store hvide flok

582 At tro er at komme

586 Stol du kun på dit fadervor

588 Herre, gør mit liv til bøn

597 Så vide om land

613 Herre, du vandrer forsoningens vej

624 Gud er Gud før Jorden skabtes

634 Du ved det nok

636 Midt i alt det meningsløse

658 Når jeg er træt og trist, og modet svigter

672 Jeg ved på hvem jeg bygger

674 Sov sødt barnlille

675 Gud vi er gode hænder

678 Gud fred er glæden i dit sind

683 Den nåde, som vor Gud har gjort

685 Vor Gud er idel kærlighed

691 Loven er et helligt bud

692 Du skal i denne verden ej

694 Jesus, at du blev min broder

695 Nåden hun er af kongeblod

696 Kærlighed er lysets kilde

697 Herre, jeg vil gerne takke

698 Kain, hvor er din bror

701 Huset som Gud har bygt

712 Vær velkommen Herres år

717 I går var hveden moden

724 Solen stråler over vang

725 Det dufter lysegrønt af græs

726 Gak ud min sjæl

728 Du gav mig o herre

729 Nu falmer skoven

730 Vi pløjed og vi såede

731 Nu står der skum fra bølgetop

732 Dybt hælder året i sin gang

733 Skyerne gråner

736 Den mørke nat forgangen er

739 Rind nu op i Jesu navn

743 Nu rinder solen op i østerlide

745 Vågn op og slå på dine strenge

747 Lysets engel går med glans

748 Nu vågner alle Guds fugle små

749 I Østen stiger solen op

750 Nu titte til hinanden

751 Gud ske tak og lov

752 Morgenstund har guld i mund

752, 4-5 Gå da frit enhver til sit

753 Gud, du som lyset og livet oplod

754 Se, nu stiger solen

787 Du, som har tændt

801 En morgenstund med sne i byens gader

804 Det sused af vinger i nat 

805 Når æbletræets hvide gren

811 Det mørkner om menneskebyer

813 Solen begynder at gløde

814 Denne morgens mulighed

815 Hør morgenens sang

826 Guds nåde er en vintergæk

829 Opstandelsen er lige her

831 Nu ligger vejen øde

836 Helligånd, tag mig ved hånden

842 Når jord og himmel mødes

847 Kalken med ordet

848 Du har åbnet din lysende bue

849 Igen berørt

856 Når den jeg har elsket er borte

860 Vi finder fred i kirken

862 Gå i mørket med lyset

864 Må din vej gå dig i møde

865 Se ud - og se Guds under

875 Tak Gud for denne lyse morgen

884 Håbstango - Fordi han kom og var som morgenrøden

889 Du skal elske din næste

892 Troen er ikke en klippe

895 Han glemmer mig aldrig

 

Af gode magter 

Den blå anemone

De sidste frugter er faldet nu

Den Gud, der skabte lyset

Det folk som vandrer i mørket

Det regner tit og i byen

Dine hænder er fulde af blomster

Endeløs vandren

Engang var alting nyt

Et sus af nyt

Gud, du er vor Herre og Skaber

Herre, lys os hjem

Hold håbet op

Hvilken morgen, grønne grene

Kære linedanser

Livstræet

Læg armen fast omkring mig

Lyset er kommet, natten er omme

Må himlens fred

Nu tændes tusind julelys

Når du ser en dråbe glimte

Når du vil, bryder ordene frem

Når håbet grønnes

Prise to the Lord

Påskeugen

Se det Guds lam

Sing Hallelujah

Tilgiv os, Herre, tilgiv os

Tænd lys (Tenn lys)