Aktuelt

Sikke en aftensol! Og sikke en fantastisk familiegudstjeneste, Engesvang kirke var sammen om torsdag. De mesterlige mini'er fra 3.A var bragende seje, da de opførte 'Den barmhjertige samaritaner' og sang højt på moderne salmer,...[mere]


På en smuk forsommerdag var der indbudt til seniorgudstjeneste i Engesvang Kirke. Og omkring 30 ældre tog imod indbydelsen, blandt andet beboere på Dybdalsparken, som menighedsrådet fik afhentet i bus. Sognepræst Ditte...[mere]


Omkring 60 mennesker fra Engesvang, Funder og Kragelund havde Kristi himmelfartsdag fundet vej til det flotte udsigtspunkt ved den sydlige ende af Bølling Sø. De tre sogne omkring søen havde den traditionelle...[mere]


Der gik leg i kirken store bededag, 12. maj. Det er normalt en dag med få i kirke, så i år besluttede menighedsrådet ved Engesvang Kirke at lave store legedag. På den store plæne ved sognehuset blev der blandt andet spillet...[mere]


Bededagskoncerten i Engesvang Kirke - aften før store bededag - viste, at det musikalske niveau i Engesvang er meget højt. To af koncertens medvirkende skal efter sommerferien begynde studier på musikkonrvatoriet. Daniel...[mere]


Velkommen

Engesvang Kirke er sognekirke i Engesvang Sogn, Ikast-Brande Provsti i Viborg Stift under Folkekirken. Et sogn i det midterste Midtjylland med omkring 2500 folkekirkemedlemmer.

Engesvang Kirke ligger i den nordlige del af Engesvang by. Her er overfor kirken i 2009 bygget en helt ny præstebolig, og ved siden af kirken er der i 2013 bygget et sognehus med undervisnings- og mødelokale samt stort køkken.  De nye lokaler danner rammer om aktiviteter, som kirkens præst, organist, menighedsråd og frivillige i stor udstrækning står bag og bakker op om. Det er blandt andet foredragsarrangementer, fællesspisninger, sangaftener m.v. Et kunstudvalg af frivillige står for kunstudstillinger i sognehuset. Det er menighedsrådet, der arrangerer den årlige udflugt for kirkens frivillige og den årlige kirkevandring til en nabokirke.

I kirken er der tilbud om babysalmesang.

Engesvang Sogn ligger i Ikast-Brande provsti, hvor der er et godt samarbejde med præsterne i Bording-Christianshede og i Ikast. Desuden er der samarbejde over stiftsgrænsen til Funder og Kragelund sogne i Silkeborg Kommune; således er der tradition for årlige fælles friluftsgudstjenester for de tre sogne, der ligger omkring Bølling Sø.

Ifølge kirketællingerne var der i sidst offentliggjorte periode i gennemsnit 52,2 deltagere i 125 gudstjenester og kirkelige handlinger. Højmesserne har et jævnt besøgstal med en mindre gruppe helt faste kirkegængere. Desuden er der velbesøgte gudstjenester for børnefamilier med efterfølgende fællesspisning.

Engesvang er ikke præget af en bestemt kirkelig retning, men sognet består dels af gammel hedeegn præget af den indremissionske vækkelse og dels af Engesvang by præget af tørvearbejder-kulturen. I dag er det mest kendetegnende, at befolkningen ikke er bange for selv at tage fat om egne forhold, hvilket også kan ses af de mange foreninger, som sognet har.

I kirken kommer det blandt andet til udtryk ved, at menighedsrådet er åbent overfor at prøve nyt. Som led i processen med at finde ny præst holdt menighedsrådet et visionsmøde med cirka 50 deltagere fra sognet, som satte stikord på, hvad de ønsker sig af kirkelivet i fremtiden.