Aktuelt

Konfirmationskjoler, habitter, blazere og andet tøj fra sidste års konfirmation kan få sig endnu en fest. Konfirmationstøj kan nemlig genbruges, og alt behøver ikke være splinternyt for at være godt. Og du kan være med til at...[mere]


Børns trivsel er et vigtigt emne for Engesvang Kirke, og derfor vil kirkens menighedsråd i det nye år arrangere et møde om børns trivsel. Det oplyser Tina Vestergård Pedersen, som er formand for menighedsrådets aktivitetsudvalg,...[mere]


Der var en julegudstjeneste særligt for sognets ældre 12. december. Der var gammelkendte salmer, oplæsning af juleevangeliet, og sognepræst Ditte Bruun Laursen læste H.C. Andersens eventyr om den lille pige med svovlstikkerne....[mere]


Efter Heidi Nørgaard er fratrådt stillingen som kordegn ved Engesvang Kirke, går menighedsrådet nu i gang med at få ansat en kirke- og kulturmedarbejder, det der i nogle sogne kaldes en sognemedhjælper. - Efter vi for et år...[mere]


Som så mange andre steder i verden blev det tirsdag 31. oktober fejret i Engesvang, at det var 500 år siden, Martin Luther satte gang i reformationen i 1517. Det skete blandt andet med en speciel gudstjeneste, der dog alligevel...[mere]


Høstgudstjeneste med picnic, lege og lystænding[mere]


Hotelchefen for Scandic Hotel i Silkeborg, Lone Hald, har fået en ny fortrolig kollega. Aristides Musheshe er hoteldirektør på et hotel i Bukoba i det nordlige Tanzania, og torsdag aften stillede han op til et offentligt...[mere]


Velkommen

Engesvang Kirke er sognekirke i Engesvang Sogn, Ikast-Brande Provsti i Viborg Stift under Folkekirken. Et sogn med 2564 folkekirkemedlemmer i det midterste Midtjylland.

Engesvang Kirke ligger i den nordlige del  af Engesvang by. Her er overfor kirken i 2009 bygget en helt ny præstebolig, og ved siden af kirken er der i 2013 bygget et sognehus med undervisnings- og mødelokale samt stort køkken.  De nye lokaler danne ramme om aktiviteter, som kirkens organist, menighedsråd og frivillige i stor udstrækning står bag og bakker op om. Det er blandt andet foredragsarrangementer, fællesspisninger, sangaftener m.v. Et kunstudvalg af frivillige står for kunstudstillinger i sognehuset. Det er menighedsrådet, der arrangerer den årlige udflugt for kirkens frivillige og den årlige kirkevandring til en nabokirke.

Sognehuset danner også ramme om organistens arbejde med et børnekor. I kirken er der tilbud om babysalmesang.

Engesvang Sogn ligger i Ikast-Brande provsti, hvor der er  et godt samarbejde med præsterne i Bording-Christianshede og i Ikast. Desuden er der samarbejde over stiftsgrænsen til Funder og Kragelund sogne i Silkeborg Kommune; således er der tradition for årlige fælles friluftsgudstjenester for de tre sogne, der ligger omkring Bølling Sø.

Ifølge kirketællingerne var der i sidst offentliggjorte periode i gennemsnit 52,2 deltagere i 125 gudstjenester og kirkelige handlinger. Højmesserne har et jævnt besøgstal med en mindre gruppe helt faste kirkegængere. Desuden er der velbesøgte gudstjenester for børnefamilier med efterfølgende fællesspisning.

Engesvang er ikke specielt præget af kirkelige retninger, men sognet består dels af gammel hedeegn præget af den indremissionske vækkelse og dels af Engesvang by præget af tørvearbejder-kulturen. I dag er det mest kendetegnende, at befolkningen ikke er bange for selv at tage fat om egne forhold, hvilket også kan ses af de mange foreninger, som sognet har.

I kirken kommer det blandt andet til udtryk ved, at menighedsrådet er åbent overfor at prøve nyt. Som led i processen med at finde ny præst holdt menighedsrådet et visionsmøde med cirka 50 deltagere fra sognet,  som satte stikord på, hvad de ønsker sig af kirkelivet i fremtiden.