Aktuelt

Man kommer gennem hele følelsesregistret, hvis man deltager i alle påskens gudstjenester i Engesvang Kirke. Torsdag er der fest. Festlig familiegudstjeneste. Fredag er kirken mørklagt, og sanseindtrykkene fra bibeltekster,...[mere]


Det var ikke ligefrem Bach og Buxtehude, der blev spillet i Engesvang Kirke søndag. Det var mere Rasmus Seebach og Kim Larsen. I forbindelse med den årlige husstandsindsamling til Folkekirkens Nødhjælps arbejde var der...[mere]


En sjov og spændende historie kan fortælles med dramatik og sang. Det oplevede 60 elever fra Engesvang Skoles 6. og 7. årgang, da de fredag 2. marts var til opera i Engesvang Kirke. Det var operaensemblet Operaen i Midten, der...[mere]


Engesvang Kirke får nu en ny krumtap for det kirkelige liv. 51-årige Tove Moody Henriksen fra Tulstrup skal fra 1. marts være sognemedhjælper, oplyser menighedsrådsformand Hans Jørgen Hansen. - Vi ser frem til at få en...[mere]


Det blev en flot gudstjeneste og en hyggelig fest. Men der var lidt vemodighed i luften, da menigheden i Engesvang sogn søndag 28. januar tog afsked med Kirsten Poulsgaard. Hun har været kirkens organist og musikalske leder...[mere]


Konfirmationskjoler, habitter, blazere og andet tøj fra sidste års konfirmation kan få sig endnu en fest. Konfirmationstøj kan nemlig genbruges, og alt behøver ikke være splinternyt for at være godt. Og du kan være med til at...[mere]


Børns trivsel er et vigtigt emne for Engesvang Kirke, og derfor vil kirkens menighedsråd i det nye år arrangere et møde om børns trivsel. Det oplyser Tina Vestergård Pedersen, som er formand for menighedsrådets aktivitetsudvalg,...[mere]


Velkommen

Engesvang Kirke er sognekirke i Engesvang Sogn, Ikast-Brande Provsti i Viborg Stift under Folkekirken. Et sogn i det midterste Midtjylland med omkring 2500 folkekirkemedlemmer.

Engesvang Kirke ligger i den nordlige del af Engesvang by. Her er overfor kirken i 2009 bygget en helt ny præstebolig, og ved siden af kirken er der i 2013 bygget et sognehus med undervisnings- og mødelokale samt stort køkken.  De nye lokaler danner rammer om aktiviteter, som kirkens præst, organist, menighedsråd og frivillige i stor udstrækning står bag og bakker op om. Det er blandt andet foredragsarrangementer, fællesspisninger, sangaftener m.v. Et kunstudvalg af frivillige står for kunstudstillinger i sognehuset. Det er menighedsrådet, der arrangerer den årlige udflugt for kirkens frivillige og den årlige kirkevandring til en nabokirke.

I kirken er der tilbud om babysalmesang.

Engesvang Sogn ligger i Ikast-Brande provsti, hvor der er et godt samarbejde med præsterne i Bording-Christianshede og i Ikast. Desuden er der samarbejde over stiftsgrænsen til Funder og Kragelund sogne i Silkeborg Kommune; således er der tradition for årlige fælles friluftsgudstjenester for de tre sogne, der ligger omkring Bølling Sø.

Ifølge kirketællingerne var der i sidst offentliggjorte periode i gennemsnit 52,2 deltagere i 125 gudstjenester og kirkelige handlinger. Højmesserne har et jævnt besøgstal med en mindre gruppe helt faste kirkegængere. Desuden er der velbesøgte gudstjenester for børnefamilier med efterfølgende fællesspisning.

Engesvang er ikke præget af en bestemt kirkelig retning, men sognet består dels af gammel hedeegn præget af den indremissionske vækkelse og dels af Engesvang by præget af tørvearbejder-kulturen. I dag er det mest kendetegnende, at befolkningen ikke er bange for selv at tage fat om egne forhold, hvilket også kan ses af de mange foreninger, som sognet har.

I kirken kommer det blandt andet til udtryk ved, at menighedsrådet er åbent overfor at prøve nyt. Som led i processen med at finde ny præst holdt menighedsrådet et visionsmøde med cirka 50 deltagere fra sognet, som satte stikord på, hvad de ønsker sig af kirkelivet i fremtiden.