Aktuelt

De frivillige ved Engesvang Kirke gik søndag 3. juni kortvarigt i kloster. 26 deltog i den årlige frivilligeudflugt, der gik til tre tidligere klostre. Turen, der var tilrettelagt af menighedsrådsformand Hans Jørgen Hansen,...[mere]


Biskop over Viborg Stift, Henrik Stubkjær, er ganske godt tilfreds med det kirkelige liv i Engesvang Sogn. Det gav han klart udtryk for, da han søndag var på besøg i sognet. I forbindelse med gudstjenesten holdt han en tale for...[mere]


Himlen var ganske nær, både helt konkret og i overført betydning, da der torsdag var friluftsgudstjeneste ved Bølling Sø i Engesvang. De tre folkekirkesogne omkring søen – Kragelund, Funder og Engesvang – har hvert år på Kristi...[mere]


Årets konfirmationer i Engesvang var flotte og festlige med smukt vejr og masser af glade smil. De mange dejlige moderne salmer og sange, de flotte flag, den gode stemning, den stemningsfulde håndspålæggelse og konfirmation og...[mere]


Der blev talt åbent om at være ensom, da Engesvang Kirke og KFUM-Spejderne torsdag aften havde fællesspisning og foredrag med Astrid Hadberg fra tv-serien Alene i Vildmarken. Udgangspunktet for arrangementet var den...[mere]


Torsdag 26. april var der talentkonkurrence i Engesvang Kirke. Bortset fra at i kirken bliver ingen stemt hjem. Men der var eksempler på hvor store musikalske talenter, der er i Engesvang. 10 forskellige kunstnernavne var på...[mere]


Der blev sunget fødselsdagssang. Det var jo også 121 års fødselsdag, da der 14. marts var familiegudstjeneste i Engesvang Kirke. Denne dag for 121 år siden blev kirken brugt for første gang. Denne familiegudstjeneste var også en...[mere]


Velkommen

Engesvang Kirke er sognekirke i Engesvang Sogn, Ikast-Brande Provsti i Viborg Stift under Folkekirken. Et sogn i det midterste Midtjylland med omkring 2500 folkekirkemedlemmer.

Engesvang Kirke ligger i den nordlige del af Engesvang by. Her er overfor kirken i 2009 bygget en helt ny præstebolig, og ved siden af kirken er der i 2013 bygget et sognehus med undervisnings- og mødelokale samt stort køkken.  De nye lokaler danner rammer om aktiviteter, som kirkens præst, organist, menighedsråd og frivillige i stor udstrækning står bag og bakker op om. Det er blandt andet foredragsarrangementer, fællesspisninger, sangaftener m.v. Et kunstudvalg af frivillige står for kunstudstillinger i sognehuset. Det er menighedsrådet, der arrangerer den årlige udflugt for kirkens frivillige og den årlige kirkevandring til en nabokirke.

I kirken er der tilbud om babysalmesang.

Engesvang Sogn ligger i Ikast-Brande provsti, hvor der er et godt samarbejde med præsterne i Bording-Christianshede og i Ikast. Desuden er der samarbejde over stiftsgrænsen til Funder og Kragelund sogne i Silkeborg Kommune; således er der tradition for årlige fælles friluftsgudstjenester for de tre sogne, der ligger omkring Bølling Sø.

Ifølge kirketællingerne var der i sidst offentliggjorte periode i gennemsnit 52,2 deltagere i 125 gudstjenester og kirkelige handlinger. Højmesserne har et jævnt besøgstal med en mindre gruppe helt faste kirkegængere. Desuden er der velbesøgte gudstjenester for børnefamilier med efterfølgende fællesspisning.

Engesvang er ikke præget af en bestemt kirkelig retning, men sognet består dels af gammel hedeegn præget af den indremissionske vækkelse og dels af Engesvang by præget af tørvearbejder-kulturen. I dag er det mest kendetegnende, at befolkningen ikke er bange for selv at tage fat om egne forhold, hvilket også kan ses af de mange foreninger, som sognet har.

I kirken kommer det blandt andet til udtryk ved, at menighedsrådet er åbent overfor at prøve nyt. Som led i processen med at finde ny præst holdt menighedsrådet et visionsmøde med cirka 50 deltagere fra sognet, som satte stikord på, hvad de ønsker sig af kirkelivet i fremtiden.