Aktuelt

I fremtiden er det en diplomuddannet pianist, der normalt spiller ved gudstjenester og kirkelige handlinger i Engesvang Kirke. Menighedsrådet har ansat den 49-årige Nana Voskanyan. Som navnet antyder har hun en udenlandsk...[mere]


Menigheden i Engesvang skal have ny præst. Ditte Bruun Laursen, der har været sognepræst de seneste tre år, har fået nyt embede i Aarhus-forstaden Gellerup med virkning fra 1. december. Formanden for menighedsrådet, Hans Jørgen...[mere]


Engesvang Menighedsråd skal igen i gang med at lede efter en ny organist, oplyser menighedsrådsformand Hans Jørgen Hansen. - I forsommeren lykkedes det efter store besværligheder at få besat den ledige stilling som organist. Vi...[mere]


Det er utroligt mange mennesker, der har været med til at præge Kjeld Holm, der i mange år var biskop over Aarhus Stift. Også Tage fra Engesvang. Det kunne Kjeld Holm berette, da han tirsdag 25. september holdt foredrag i...[mere]


Engesvang Kirke har haft det første forsøg med en ny gudstjensteform: Morgenstund. Gudstjenesten er en mere uformel ramme end den normale højmesse. Der bibellæsning, salmer, prædiken, bønne og velsignelse som i en almindelig...[mere]


De frivillige ved Engesvang Kirke gik søndag 3. juni kortvarigt i kloster. 26 deltog i den årlige frivilligeudflugt, der gik til tre tidligere klostre. Turen, der var tilrettelagt af menighedsrådsformand Hans Jørgen Hansen,...[mere]


Biskop over Viborg Stift, Henrik Stubkjær, er ganske godt tilfreds med det kirkelige liv i Engesvang Sogn. Det gav han klart udtryk for, da han søndag var på besøg i sognet. I forbindelse med gudstjenesten holdt han en tale for...[mere]


Kirkebil

Har man ikke selv mulighed for transport til gudstjenesterne om søndagen, kan man senest fredag kl. 12 ringe til Engesvang Turistfart 8686 5100 og aftale kørsel. Menighedsrådet betaler.

Velkommen

Engesvang Kirke er sognekirke i Engesvang Sogn, Ikast-Brande Provsti i Viborg Stift under Folkekirken. Et sogn i det midterste Midtjylland med omkring 2500 folkekirkemedlemmer.

Engesvang Kirke ligger i den nordlige del af Engesvang by. Her er overfor kirken i 2009 bygget en helt ny præstebolig, og ved siden af kirken er der i 2013 bygget et sognehus med undervisnings- og mødelokale samt stort køkken.  De nye lokaler danner rammer om aktiviteter, som kirkens præst, organist, menighedsråd og frivillige i stor udstrækning står bag og bakker op om. Det er blandt andet foredragsarrangementer, fællesspisninger, sangaftener m.v. Et kunstudvalg af frivillige står for kunstudstillinger i sognehuset. Det er menighedsrådet, der arrangerer den årlige udflugt for kirkens frivillige og den årlige kirkevandring til en nabokirke.

I kirken er der tilbud om babysalmesang.

Engesvang Sogn ligger i Ikast-Brande provsti, hvor der er et godt samarbejde med præsterne i Bording-Christianshede og i Ikast. Desuden er der samarbejde over stiftsgrænsen til Funder og Kragelund sogne i Silkeborg Kommune; således er der tradition for årlige fælles friluftsgudstjenester for de tre sogne, der ligger omkring Bølling Sø.

Ifølge kirketællingerne var der i sidst offentliggjorte periode i gennemsnit 52,2 deltagere i 125 gudstjenester og kirkelige handlinger. Højmesserne har et jævnt besøgstal med en mindre gruppe helt faste kirkegængere. Desuden er der velbesøgte gudstjenester for børnefamilier med efterfølgende fællesspisning.

Engesvang er ikke præget af en bestemt kirkelig retning, men sognet består dels af gammel hedeegn præget af den indremissionske vækkelse og dels af Engesvang by præget af tørvearbejder-kulturen. I dag er det mest kendetegnende, at befolkningen ikke er bange for selv at tage fat om egne forhold, hvilket også kan ses af de mange foreninger, som sognet har.

I kirken kommer det blandt andet til udtryk ved, at menighedsrådet er åbent overfor at prøve nyt. Som led i processen med at finde ny præst holdt menighedsrådet et visionsmøde med cirka 50 deltagere fra sognet, som satte stikord på, hvad de ønsker sig af kirkelivet i fremtiden.