Aktuelt

Nu er Engesvangs kommende præst, Cecilie Smith-Petersen, rigtig præst. Søndag eftermiddag blev hun ordineret i Viborg Domkirke af biskop Henrik Stubkjær. De to var ikke alene i den store kirke. Tvært i mod. Mindst 60 – 70 fra...[mere]


Det er den 30-årige Cecilie Smith-Petersen, der skal være ny præst i Engesvang. Kirkeministeriet har netop offentliggjort, at hun er ansat som sognepræst i Engesvang fra 1. marts. Hun er nyuddannet fra Aarhus Universitet og...[mere]


Stemningsfuldt, sjovt og hyggeligt er ord der rammer helligtrekongersgudstjenesten i Engesvang 6. januar ind. Det var stemningsfuldt, da spejdere, forældre og andre interesserede gik i fakkeltog gennem Engesvang til kirken, hvor...[mere]


Du er færdig med ungdomsuddannelse til sommer – og til efteråret skal du have en kæmpe oplevelse der giver mening. Du skal være volontør i en organisation, der gør en forskel i et land og en kultur, der er langt væk. Engesvang...[mere]


Nu har alle i menigheden i Engesvang fået lejlighed til at høre deres yndling-julesalme blive sunget og spillet i kirkeNu har alle i menigheden i Engesvang fået lejlighed til at høre deres yndling-julesalme blive sunget og...[mere]


Der var både kærlige smil, latter og tårer i øjenkrogene, da menigheden i Engesvang tog afsked med sognepræst Ditte Bruun Laursen søndag 25. november. Omkring 70 var mødt op til kaffebordet, der markerede afskeden, og der var...[mere]


En af de nyskabelser, Ditte Bruun Laursen har bragt til kirkelivet i Engesvang, er de specielle morgenstund-gudstjenester. Gudstjenester, hvor der serveres kaffe og rundstykker. Derfor var det også passende, at den sidste...[mere]


Kirkebil

Har man ikke selv mulighed for transport til gudstjenesterne om søndagen, kan man senest fredag kl. 12 ringe til Engesvang Turistfart 8686 5100 og aftale kørsel. Menighedsrådet betaler.

Velkommen

Engesvang Kirke er sognekirke i Engesvang Sogn, Ikast-Brande Provsti i Viborg Stift under Folkekirken. Et sogn i det midterste Midtjylland med omkring 2500 folkekirkemedlemmer.

Engesvang Kirke ligger i den nordlige del af Engesvang by. Her er overfor kirken i 2009 bygget en helt ny præstebolig, og ved siden af kirken er der i 2013 bygget et sognehus med undervisnings- og mødelokale samt stort køkken.  De nye lokaler danner rammer om aktiviteter, som kirkens præst, organist, menighedsråd og frivillige i stor udstrækning står bag og bakker op om. Det er blandt andet foredragsarrangementer, fællesspisninger, sangaftener m.v. Et kunstudvalg af frivillige står for kunstudstillinger i sognehuset. Det er menighedsrådet, der arrangerer den årlige udflugt for kirkens frivillige og den årlige kirkevandring til en nabokirke.

I kirken er der tilbud om babysalmesang.

Engesvang Sogn ligger i Ikast-Brande provsti, hvor der er et godt samarbejde med præsterne i Bording-Christianshede og i Ikast. Desuden er der samarbejde over stiftsgrænsen til Funder og Kragelund sogne i Silkeborg Kommune; således er der tradition for årlige fælles friluftsgudstjenester for de tre sogne, der ligger omkring Bølling Sø.

Ifølge kirketællingerne var der i sidst offentliggjorte periode i gennemsnit 52,2 deltagere i 125 gudstjenester og kirkelige handlinger. Højmesserne har et jævnt besøgstal med en mindre gruppe helt faste kirkegængere. Desuden er der velbesøgte gudstjenester for børnefamilier med efterfølgende fællesspisning.

Engesvang er ikke præget af en bestemt kirkelig retning, men sognet består dels af gammel hedeegn præget af den indremissionske vækkelse og dels af Engesvang by præget af tørvearbejder-kulturen. I dag er det mest kendetegnende, at befolkningen ikke er bange for selv at tage fat om egne forhold, hvilket også kan ses af de mange foreninger, som sognet har.

I kirken kommer det blandt andet til udtryk ved, at menighedsrådet er åbent overfor at prøve nyt. Som led i processen med at finde ny præst holdt menighedsrådet et visionsmøde med cirka 50 deltagere fra sognet, som satte stikord på, hvad de ønsker sig af kirkelivet i fremtiden.