Aktuelt

Deltag i Himmelske Dage - det største fælleskirkelige event i Danmark. Læs mere..... [mere]


Menigheden ved Engesvang Kirke er klar til fare til himmels. Eller i hvert fald til den store kirkefestival Himmelske Dage, der i år foregår i Herning i Kristi himmelfartsferien, 30. maj – 2. juni. - Jeg har fået mange...[mere]


Stor åbningsgudstjeneste Kristi himmelfartsdag kl. 14.00 på torvet i Herning Gratis bus fra Engesvang Kirke kl. 12.30 (Ingen tilmelding)[mere]


Nej, det er ikke Leif Ragn-Jensen, der udstiller i Engesvang Sognehus. Men det er en maler bosat i Moselund med en stor kærlighed til naturen. Karl Frantz Bichler (født 1937) mener selv, at han har sin egen stil, og han er sin...[mere]


Påsken i Engesvang Kirke blev indledt med gudstjeneste skærtorsdag aften. Under gudstjenesten var der i midtergangen i kirken opstillet et bord dækket med brød, tallerkener, glas og vin. Dækket op til 13: Jesus og de 12...[mere]


På mange måde har Jens Peter Garne fra Ikast følt sig som Folkekirkens frontkæmper eller missionær. Han er sognepræst i Ikast, men han er også feltpræst, og i den funktion er han ofte Folkekirkens udsendte til kirkefremmede, der...[mere]


Velkommen

Engesvang Kirke er sognekirke i Engesvang Sogn, Ikast-Brande Provsti i Viborg Stift under Folkekirken. Et sogn med 2564 folkekirkemedlemmer i det midterste Midtjylland.

Engesvang Kirke ligger i den nordlige del  af Engesvang by. Her er overfor kirken i 2009 bygget en helt ny præstebolig, og ved siden af kirken er der i 2013 bygget et sognehus med undervisnings- og mødelokale samt stort køkken.  De nye lokaler danne ramme om aktiviteter, som kirkens organist, menighedsråd og frivillige i stor udstrækning står bag og bakker op om. Det er blandt andet foredragsarrangementer, fællesspisninger, sangaftener m.v. Et kunstudvalg af frivillige står for kunstudstillinger i sognehuset. Det er menighedsrådet, der arrangerer den årlige udflugt for kirkens frivillige og den årlige kirkevandring til en nabokirke.

Sognehuset danner også ramme om organistens arbejde med et børnekor. I kirken er der tilbud om babysalmesang.

Engesvang Sogn ligger i Ikast-Brande provsti, hvor der er  et godt samarbejde med præsterne i Bording-Christianshede og i Ikast. Desuden er der samarbejde over stiftsgrænsen til Funder og Kragelund sogne i Silkeborg Kommune; således er der tradition for årlige fælles friluftsgudstjenester for de tre sogne, der ligger omkring Bølling Sø.

Ifølge kirketællingerne var der i sidst offentliggjorte periode i gennemsnit 52,2 deltagere i 125 gudstjenester og kirkelige handlinger. Højmesserne har et jævnt besøgstal med en mindre gruppe helt faste kirkegængere. Desuden er der velbesøgte gudstjenester for børnefamilier med efterfølgende fællesspisning.

Engesvang er ikke specielt præget af kirkelige retninger, men sognet består dels af gammel hedeegn præget af den indremissionske vækkelse og dels af Engesvang by præget af tørvearbejder-kulturen. I dag er det mest kendetegnende, at befolkningen ikke er bange for selv at tage fat om egne forhold, hvilket også kan ses af de mange foreninger, som sognet har.

I kirken kommer det blandt andet til udtryk ved, at menighedsrådet er åbent overfor at prøve nyt. Som led i processen med at finde ny præst holdt menighedsrådet et visionsmøde med cirka 50 deltagere fra sognet,  som satte stikord på, hvad de ønsker sig af kirkelivet i fremtiden.