Aktuelt

Engesvang Kirke får ny organist fra 1. juli. Det er 64-årige Steen Jørgensen fra Gl. Rye, der tiltræder, efter stillingen har været ledige i nogle måneder, oplyser menighedsrådsformand Hans Jørgen Hansen. - Vi får en meget...[mere]


De frivillige ved Engesvang Kirke gik søndag 3. juni kortvarigt i kloster. 26 deltog i den årlige frivilligeudflugt, der gik til tre tidligere klostre. Turen, der var tilrettelagt af menighedsrådsformand Hans Jørgen Hansen,...[mere]


Biskop over Viborg Stift, Henrik Stubkjær, er ganske godt tilfreds med det kirkelige liv i Engesvang Sogn. Det gav han klart udtryk for, da han søndag var på besøg i sognet. I forbindelse med gudstjenesten holdt han en tale for...[mere]


Himlen var ganske nær, både helt konkret og i overført betydning, da der torsdag var friluftsgudstjeneste ved Bølling Sø i Engesvang. De tre folkekirkesogne omkring søen – Kragelund, Funder og Engesvang – har hvert år på Kristi...[mere]


Pga. indbrud har graverne mistet en del af deres redskaber. Det betyder, at de ikke kan løse alle opgaver på kirkegården på nuværende tidspunkt. De bliver naturligvis løst, så snart graverne har mulighed for det igen.[mere]


Årets konfirmationer i Engesvang var flotte og festlige med smukt vejr og masser af glade smil. De mange dejlige moderne salmer og sange, de flotte flag, den gode stemning, den stemningsfulde håndspålæggelse og konfirmation og...[mere]


Der blev talt åbent om at være ensom, da Engesvang Kirke og KFUM-Spejderne torsdag aften havde fællesspisning og foredrag med Astrid Hadberg fra tv-serien Alene i Vildmarken. Udgangspunktet for arrangementet var den...[mere]


Viser 1 til 7 af 29

Side 1

Side 2

Side 3

Side 4

Side 5

Næste

Velkommen

Engesvang Kirke er sognekirke i Engesvang Sogn, Ikast-Brande Provsti i Viborg Stift under Folkekirken. Et sogn med 2564 folkekirkemedlemmer i det midterste Midtjylland.

Engesvang Kirke ligger i den nordlige del  af Engesvang by. Her er overfor kirken i 2009 bygget en helt ny præstebolig, og ved siden af kirken er der i 2013 bygget et sognehus med undervisnings- og mødelokale samt stort køkken.  De nye lokaler danne ramme om aktiviteter, som kirkens organist, menighedsråd og frivillige i stor udstrækning står bag og bakker op om. Det er blandt andet foredragsarrangementer, fællesspisninger, sangaftener m.v. Et kunstudvalg af frivillige står for kunstudstillinger i sognehuset. Det er menighedsrådet, der arrangerer den årlige udflugt for kirkens frivillige og den årlige kirkevandring til en nabokirke.

Sognehuset danner også ramme om organistens arbejde med et børnekor. I kirken er der tilbud om babysalmesalmesang.

Engesvang Sogn ligger i Ikast-Brande provsti, hvor der er  et godt samarbejde med præsterne i Bording-Christianshede og i Ikast. Desuden er der samarbejde over stiftsgrænsen til Funder og Kragelund sogne i Silkeborg Kommune; således er der tradition for årlige fælles friluftsgudstjenester for de tre sogne, der ligger omkring Bølling Sø.

Ifølge kirketællingerne var der i sidst offentliggjorte periode i gennemsnit 52,2 deltagere i 125 gudstjenester og kirkelige handlinger. Højmesserne har et jævnt besøgstal med en mindre gruppe helt faste kirkegængere. Desuden er der velbesøgte gudstjenester for børnefamilier med efterfølgende fællesspisning.

Engesvang er ikke specielt præget af kirkelige retninger, men sognet består dels af gammel hedeegn præget af den indremissionske vækkelse og dels af Engesvang by præget af tørvearbejder-kulturen. I dag er det mest kendetegnende, at befolkningen ikke er bange for selv at tage fat om egne forhold, hvilket også kan ses af de mange foreninger, som sognet har.

I kirken kommer det blandt andet til udtryk ved, at menighedsrådet er åbent overfor at prøve nyt. Som led i processen med at finde ny præst holdt menighedsrådet et visionsmøde med cirka 50 deltagere fra sognet,  som satte stikord på, hvad de ønsker sig af kirkelivet i fremtiden.