Aktuelt

Nu har alle i menigheden i Engesvang fået lejlighed til at høre deres yndling-julesalme blive sunget og spillet i kirkeNu har alle i menigheden i Engesvang fået lejlighed til at høre deres yndling-julesalme blive sunget og...[mere]


Så er embedet som sognepræst i Engsvang officielt slået op.  Se Engesvang Menighedsråds omtale af embede og sogn her: Klik Se Kirkeministeriets officielle opslag her: klik Vil du vide mere om sogn og kirke, er du...[mere]


Søndag 16. december er der international gudstjeneste i Ikast Kirke med Engesvang Kirke som medarrangør. Den internationale gudstjeneste foregår på dansk, men der vil være oversættelse til farsi, tigrinja og delvist til...[mere]


Ny udstiller i Engesvang Sognehus er Karen Kudahl fra Silkeborg. I 90’erne fik hun en arbejdsfri periode, og den benyttede hun til at gå på Kunstskolen i Silkeborg, som i en årrække vart en daghøjskole. - En ny verden åbnede...[mere]


Der var både kærlige smil, latter og tårer i øjenkrogene, da menigheden i Engesvang tog afsked med sognepræst Ditte Bruun Laursen søndag 25. november. Omkring 70 var mødt op til kaffebordet, der markerede afskeden, og der var...[mere]


En af de nyskabelser, Ditte Bruun Laursen har bragt til kirkelivet i Engesvang, er de specielle morgenstund-gudstjenester. Gudstjenester, hvor der serveres kaffe og rundstykker. Derfor var det også passende, at den sidste...[mere]


I fremtiden er det en diplomuddannet pianist, der normalt spiller ved gudstjenester og kirkelige handlinger i Engesvang Kirke. Menighedsrådet har ansat den 49-årige Nana Voskanyan. Som navnet antyder har hun en udenlandsk...[mere]


Viser 1 til 7 af 37

Side 1

Side 2

Side 3

Side 4

Side 5

Side 6

Næste

Velkommen

Engesvang Kirke er sognekirke i Engesvang Sogn, Ikast-Brande Provsti i Viborg Stift under Folkekirken. Et sogn med 2564 folkekirkemedlemmer i det midterste Midtjylland.

Engesvang Kirke ligger i den nordlige del  af Engesvang by. Her er overfor kirken i 2009 bygget en helt ny præstebolig, og ved siden af kirken er der i 2013 bygget et sognehus med undervisnings- og mødelokale samt stort køkken.  De nye lokaler danne ramme om aktiviteter, som kirkens organist, menighedsråd og frivillige i stor udstrækning står bag og bakker op om. Det er blandt andet foredragsarrangementer, fællesspisninger, sangaftener m.v. Et kunstudvalg af frivillige står for kunstudstillinger i sognehuset. Det er menighedsrådet, der arrangerer den årlige udflugt for kirkens frivillige og den årlige kirkevandring til en nabokirke.

Sognehuset danner også ramme om organistens arbejde med et børnekor. I kirken er der tilbud om babysalmesang.

Engesvang Sogn ligger i Ikast-Brande provsti, hvor der er  et godt samarbejde med præsterne i Bording-Christianshede og i Ikast. Desuden er der samarbejde over stiftsgrænsen til Funder og Kragelund sogne i Silkeborg Kommune; således er der tradition for årlige fælles friluftsgudstjenester for de tre sogne, der ligger omkring Bølling Sø.

Ifølge kirketællingerne var der i sidst offentliggjorte periode i gennemsnit 52,2 deltagere i 125 gudstjenester og kirkelige handlinger. Højmesserne har et jævnt besøgstal med en mindre gruppe helt faste kirkegængere. Desuden er der velbesøgte gudstjenester for børnefamilier med efterfølgende fællesspisning.

Engesvang er ikke specielt præget af kirkelige retninger, men sognet består dels af gammel hedeegn præget af den indremissionske vækkelse og dels af Engesvang by præget af tørvearbejder-kulturen. I dag er det mest kendetegnende, at befolkningen ikke er bange for selv at tage fat om egne forhold, hvilket også kan ses af de mange foreninger, som sognet har.

I kirken kommer det blandt andet til udtryk ved, at menighedsrådet er åbent overfor at prøve nyt. Som led i processen med at finde ny præst holdt menighedsrådet et visionsmøde med cirka 50 deltagere fra sognet,  som satte stikord på, hvad de ønsker sig af kirkelivet i fremtiden.