Aktuelt

Konfirmationskjoler, habitter, blazere og andet tøj fra sidste års konfirmation kan få sig endnu en fest. Konfirmationstøj kan nemlig genbruges, og alt behøver ikke være splinternyt for at være godt. Og du kan være med til at...[mere]


Midt i al vintermørket kom der søndag 7. januar om aftenen pludselig masser af lys i Engesvang Kirke. Det var ikke alene beretningen om de hellige tre kongers tilbedelse af Jesus-barnet, der bragte lys. Det gjorde også...[mere]


Få det til at spille i Engesvang Kirke – vi søger en ny organist Stillingen er på 19 timer pr. uge og ønskes besat pr. 1. marts 2018 eller snarest efter.  Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til...[mere]


Engesvang Sogn har et rigt kirke- og menighedsliv. Til at styrke det ønsker menighedsrådet at ansætte en kirkesanger i en kombinationsstilling. Stillingen er på 27 timer pr. uge og ønskes besat pr. 1. marts 2018 eller eventuelt...[mere]


Børns trivsel er et vigtigt emne for Engesvang Kirke, og derfor vil kirkens menighedsråd i det nye år arrangere et møde om børns trivsel. Det oplyser Tina Vestergård Pedersen, som er formand for menighedsrådets aktivitetsudvalg,...[mere]


Der var en julegudstjeneste særligt for sognets ældre 12. december. Der var gammelkendte salmer, oplæsning af juleevangeliet, og sognepræst Ditte Bruun Laursen læste H.C. Andersens eventyr om den lille pige med svovlstikkerne....[mere]


Efter Heidi Nørgaard er fratrådt stillingen som kordegn ved Engesvang Kirke, går menighedsrådet nu i gang med at få ansat en kirke- og kulturmedarbejder, det der i nogle sogne kaldes en sognemedhjælper. - Efter vi for et år...[mere]


Viser 1 til 7 af 25

Side 1

Side 2

Side 3

Side 4

Næste

Velkommen

Engesvang Kirke er sognekirke i Engesvang Sogn, Ikast-Brande Provsti i Viborg Stift under Folkekirken. Et sogn med 2564 folkekirkemedlemmer i det midterste Midtjylland.

Engesvang Kirke ligger i den nordlige del  af Engesvang by. Her er overfor kirken i 2009 bygget en helt ny præstebolig, og ved siden af kirken er der i 2013 bygget et sognehus med undervisnings- og mødelokale samt stort køkken.  De nye lokaler danne ramme om aktiviteter, som kirkens organist, menighedsråd og frivillige i stor udstrækning står bag og bakker op om. Det er blandt andet foredragsarrangementer, fællesspisninger, sangaftener m.v. Et kunstudvalg af frivillige står for kunstudstillinger i sognehuset. Det er menighedsrådet, der arrangerer den årlige udflugt for kirkens frivillige og den årlige kirkevandring til en nabokirke.

Sognehuset danner også ramme om organistens arbejde med et børnekor. I kirken er der tilbud om babysalmesalmesang.

Engesvang Sogn ligger i Ikast-Brande provsti, hvor der er  et godt samarbejde med præsterne i Bording-Christianshede og i Ikast. Desuden er der samarbejde over stiftsgrænsen til Funder og Kragelund sogne i Silkeborg Kommune; således er der tradition for årlige fælles friluftsgudstjenester for de tre sogne, der ligger omkring Bølling Sø.

Ifølge kirketællingerne var der i sidst offentliggjorte periode i gennemsnit 52,2 deltagere i 125 gudstjenester og kirkelige handlinger. Højmesserne har et jævnt besøgstal med en mindre gruppe helt faste kirkegængere. Desuden er der velbesøgte gudstjenester for børnefamilier med efterfølgende fællesspisning.

Engesvang er ikke specielt præget af kirkelige retninger, men sognet består dels af gammel hedeegn præget af den indremissionske vækkelse og dels af Engesvang by præget af tørvearbejder-kulturen. I dag er det mest kendetegnende, at befolkningen ikke er bange for selv at tage fat om egne forhold, hvilket også kan ses af de mange foreninger, som sognet har.

I kirken kommer det blandt andet til udtryk ved, at menighedsrådet er åbent overfor at prøve nyt. Som led i processen med at finde ny præst holdt menighedsrådet et visionsmøde med cirka 50 deltagere fra sognet,  som satte stikord på, hvad de ønsker sig af kirkelivet i fremtiden.