Aktuelt

Gå på jagt på kirkegården!

Og find 5 udtryk, som vi ofte bruger, og som faktisk stammer fra biblen![mere]

Babysalmesang

Nyt hold starter tirsdag d. 18. august 2020 kl. 10.00 i Engesvang Kirke[mere]

Plads til nye i menighedsrådet

Når der 15. september skal vælges nyt menighedsråd i Engesvang får flere nye mulighed for at søge indflydelse på driften af Engesvang Kirke. Det blev oplyst, da der tirsdag 9. juni i Engesvang Sognehus var orienteringsmøde om...[mere]

Kirkebil

Har man ikke selv mulighed for transport til gudstjenesterne om søndagen, kan man senest fredag kl. 12 ringe til sognemedhjælper Tove Moody Henriksen på 6056 5250. Så arrangerer vi en kirkebil til og fra kirken. Menighedsrådet betaler.