Aktuelt

Som biskop var Kjeld Holm aldrig bange for at sige sin mening. Nu er han i praksis ikke biskop længere (formelt beholder en biskop sin titel efter pensionering), så nu kan han tillade sig at være endnu mere bramfri i sine...[mere]


De kommende tre måneders kunst på væggene i Engesvang Sognehus henter deres inspiration fra Guds frie natur. Det er kunstnerens eget udsagn. Kunstneren er 45-årige Helle Juul Mikkelsen. Hun bor i Galten ved Aarhus, og hun har...[mere]


Nyt forløb starter tirsdag d. 14. aug. kl. 9.30[mere]


Engesvang Kirke har haft det første forsøg med en ny gudstjensteform: Morgenstund. Gudstjenesten er en mere uformel ramme end den normale højmesse. Der bibellæsning, salmer, prædiken, bønne og velsignelse som i en almindelig...[mere]


Engesvang Kirke får ny organist fra 1. juli. Det er 64-årige Steen Jørgensen fra Gl. Rye, der tiltræder, efter stillingen har været ledige i nogle måneder, oplyser menighedsrådsformand Hans Jørgen Hansen. - Vi får en meget...[mere]


De frivillige ved Engesvang Kirke gik søndag 3. juni kortvarigt i kloster. 26 deltog i den årlige frivilligeudflugt, der gik til tre tidligere klostre. Turen, der var tilrettelagt af menighedsrådsformand Hans Jørgen Hansen,...[mere]


Biskop over Viborg Stift, Henrik Stubkjær, er ganske godt tilfreds med det kirkelige liv i Engesvang Sogn. Det gav han klart udtryk for, da han søndag var på besøg i sognet. I forbindelse med gudstjenesten holdt han en tale for...[mere]


Viser 1 til 7 af 31

Side 1

Side 2

Side 3

Side 4

Side 5

Næste

Velkommen

Engesvang Kirke er sognekirke i Engesvang Sogn, Ikast-Brande Provsti i Viborg Stift under Folkekirken. Et sogn med 2564 folkekirkemedlemmer i det midterste Midtjylland.

Engesvang Kirke ligger i den nordlige del  af Engesvang by. Her er overfor kirken i 2009 bygget en helt ny præstebolig, og ved siden af kirken er der i 2013 bygget et sognehus med undervisnings- og mødelokale samt stort køkken.  De nye lokaler danne ramme om aktiviteter, som kirkens organist, menighedsråd og frivillige i stor udstrækning står bag og bakker op om. Det er blandt andet foredragsarrangementer, fællesspisninger, sangaftener m.v. Et kunstudvalg af frivillige står for kunstudstillinger i sognehuset. Det er menighedsrådet, der arrangerer den årlige udflugt for kirkens frivillige og den årlige kirkevandring til en nabokirke.

Sognehuset danner også ramme om organistens arbejde med et børnekor. I kirken er der tilbud om babysalmesalmesang.

Engesvang Sogn ligger i Ikast-Brande provsti, hvor der er  et godt samarbejde med præsterne i Bording-Christianshede og i Ikast. Desuden er der samarbejde over stiftsgrænsen til Funder og Kragelund sogne i Silkeborg Kommune; således er der tradition for årlige fælles friluftsgudstjenester for de tre sogne, der ligger omkring Bølling Sø.

Ifølge kirketællingerne var der i sidst offentliggjorte periode i gennemsnit 52,2 deltagere i 125 gudstjenester og kirkelige handlinger. Højmesserne har et jævnt besøgstal med en mindre gruppe helt faste kirkegængere. Desuden er der velbesøgte gudstjenester for børnefamilier med efterfølgende fællesspisning.

Engesvang er ikke specielt præget af kirkelige retninger, men sognet består dels af gammel hedeegn præget af den indremissionske vækkelse og dels af Engesvang by præget af tørvearbejder-kulturen. I dag er det mest kendetegnende, at befolkningen ikke er bange for selv at tage fat om egne forhold, hvilket også kan ses af de mange foreninger, som sognet har.

I kirken kommer det blandt andet til udtryk ved, at menighedsrådet er åbent overfor at prøve nyt. Som led i processen med at finde ny præst holdt menighedsrådet et visionsmøde med cirka 50 deltagere fra sognet,  som satte stikord på, hvad de ønsker sig af kirkelivet i fremtiden.